Autor: ccc , 3.11.2009, 11:12

Absens carens - nieobecny traci, nieobecny sam sobie szkodzi Ab urbe condita - od założenia miasta Ad futurum rei memoriam - na przyszłą rzeczy pamiątkę Amor omnia vincit - miłość zwycięża wszystko Ars longa, vita brevis - sztuka długotrwała, a życie krótkie Asinus asinorum - osioł nad osłami Audaces fortuna iuvat - śmiałym szczęście sprzyja Ab equis ad asinos - z koni na osły (z pieca na łeb, z deszczu pod rynnę). Ab ovo usque ad mala - od początku do końca (od jaj do jabłek). Absens carens - nieobecny sam sobie szkodzi. Absentem laedit, qui cum ebrio litigat - kto spiera się z pijanym, jakby się kłócił z nieobecnym. Aequo pulsat pede - śmierć puka jednako (do drzwi bogatych i biednych). Alea iacta est - kości zostały rzucone. Aliena nobis, nostra plus aliis placent - cudze bardziej podoba się nam, nasze innym. Amicus certus in re incerta cernitur - pewnego przyjaciela poznasz w sytuacji niepewnej (prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie). Amor vincit omnia - miłość wszystko zwycięża. Ars longa, vita brevis - sztuka długa, życie krótkie. A tuo lare ncipe. Zaczynaj od siebie. Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere (Seneka)-Trzeba żyć dla innych, jeśli chcesz żyć dla siebie. Amantes amentes (Plaut)-zakochani są szaleni, bez rozumu Amicus Plato, amicus Socrates, sed magis amica veritas (Arystoteles)-Przyjacielem Platon, przyjacielem Sokrates, lecz większą przyjaciółką mi prawda Aquila non capit muscas-Orzeł nie łapie much Audentes fortuna iuvat decoratque corona- śmiałym los sprzyja i zdobi wieńcem Avaritia et arogantia precipua validiorum vitia (Tacyt)-chciwość i bezczelność to główne wady możnych. AMOR TUSSISQUE NON CELANTUR-Miłości i kaszlu nie da się ukryć

Dalej

reklamuj się


Komentarze

Dodaj Komentarz


przepisz kod z obrazka